Štandardy bytového domu

Základy:

 • železobetónové pásy /ŽB/, pätky a pilóty
 • základová doska železobetónová 200 mm
 • izolácia spodnej stavby proti vode je zabezpečená vodotesným betónom

Zvislé konštrukcie:

 • obvodové steny suterénu – vodotesná ŽB stena hrúbky 300 mm
 • obvodové steny priečne nosné – ŽB hrúbky 150 mm, osovo od seba vzdialené 3,6 a 4,35 m
 • obvodové steny pozdĺžne – Porotherm hr. 250 mm
 • vnútorné nenosné steny – Porotherm 125/100 mm
 • výťahová šachta a schodisko bude zo ŽB steny 150 mm
 • vnútorné stĺpy v podzemnom podlaží 600x600 mm a v hromadných garážach Ø450 mm

Vodorovné konštrukcie:

 • stropná doska nad garážou ŽB bezprievlaková, hrúbky 280 mm
 • stropná doska nad 1PP monolitická ŽB, hrúbky 200 mm
 • stropné dosky ostatnými podlaží monolitické ŽB, hrúbky 150 mm
 • schody monolitické ŽB
 • sedlová strecha s dreveným krovom, zateplením a betónovou krytinou

Fasáda:

 • zateplená systémom Nobasil
 • vysoko odolná hrubozrnná exteriérová omietka s farebnou kombináciou, viď vizualizácia
 • poplastované klampiarske výrobky
 • betónová strešná krytina šedej farby

Izolácie:

 • zateplenie bytového domu bude v miestach ŽB hr.180 mm a v miestach obvodového muriva hr.150 mm
 • zateplenie stropu posledného podlažia tepelnou izoláciou NOBASIL v hr. 250 mm
 • v podlahových vrstvách je kročajová izolácia
 • riešenie balkónov s dôrazom na elimináciu tepelných mostov a hydroizoláciu

Povrchová úprava: spoločné priestory

Steny:

 • steny, stropy a stĺpy v suteréne betónové
 • vnútorné omietky vápennocementové
 • finálna vrstva – biela maľba

 

Podlahy:

 • chodby, schodisko – keramická dlažba
 • obchodné priestory, spoločné priestory – keramická dlažba

Výplne otvorov:

 • kombinované otváravé a sklápacie plastové okná s izolačným dvojsklom
 • vchodové dvere zasklené izolačným dvojsklom
 • vnútorné parapetné dosky plastové, vonkajšie poplastované hliníkové parapety

Vykurovanie:

 • vybudovaná plynovodná prípojka pre každý obytný dom s HUP umiestnením na fasáde objektu
 • plynová kotolňa situovaná na poslednom podlaží
 • radiátory vybavené termostatickými ventilmi

Elektroinštalácie:

 • hlavné domové vedenia, vedené v elektrorozvodných jadrách situovaných na chodbe pred vstupmi do bytov
 • objekt je chránený pred  atmosférickými výbojmi bleskozvodom v zmysle STN EN62305-3

Kanalizácia:

 • dažďová a splašková kanalizácia vedená osobitne
 • odpadová voda z parkovísk je filtrovaná odlučovačom ropných látok

Iné vybavenie:

 • v každej sekcii je inštalovaný hydraulický osobný výťah zn. KONE
 • na 1.NP sa nachádzajú sklady, technická miestnosť, miestnosť pre upratovačku, miestnosť pre kočíky, bicykle
 • parkovacie miesta na teréne, podzemné garáže a garážové boxy
 • audiovrátnik
 • provider - UPC, SWAN