Financovanie

Spôsob financovania

Najčastejšie formy financovania kúpy bytu sú:

  • hotovosť
  • hypotekárny úver
  • stavebný úver, resp. medziúver stavebného sporenia
  • ŠFRB  /Štátny fond rozvoja bývania/

Najčastejší spôsob financovania je z hypotekárneho úveru, kde spolupracujeme s komerčnými bankami.

VUB Banka

SLSP

Model financovania bytov

Do kolaudácie bytu sa pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradí rezervačná záloha vo výške 3.000 €.

Zvyšnú časť kúpnej ceny  /po odpočítaní rezervačnej zálohy/ Budúci kupujúci zaplatí po vydaní kolaudačného rozhodnutia pre Bytový dom.

V prípade záujmu o hypotekárny úver skoordinujeme celý proces vybavenia hypotéky bezplatne. Obráťte sa na nás a dozviete sa, aké sú možnosti.