Štátny fond rozvoja bývania pre Vás a Váš nový byt

Štátny fond rozvoja bývania sa viac otvára verejnosti. Zriadil infolinku pre žiadateľov.

Záujemcovia o zvýhodnené úvery sa môžu informovať na čísle 0850 166 031.

Okrem informácie o nových úveroch sa na čísle možno informovať i o existujúcich pôžičkách.