Realizované stavby

Bencont Development, sme developerom s množstvom referencií. Tu sú niektoré naše  úspešné projekty :

  • DEVEL, a.s. (2004-2006) – rekonštrukcia Central pasáže v Bratislave, financované: Slovenskou sporiteľňou, a.s. v objeme cca 200 mil. Sk.
  • Nová Nitra, a.s. – príprava územia až po vydanie územného rozhodnutia a búracieho povolenia, financované: Slovenskou sporiteľňou, a.s. v objeme cca 3,2 mil. € – príprava územného rozhodnutia, koordinácia a financovanie.
  • Nový Martin – príprava územia o rozlohe 13 ha na výstavbu bytov a občianskej vybavenosti momentálne v štádiu realizácie stavebných prác, financované: UniCredit Bank, a. s. a Poštová banka, a. s. v objeme cca 4 mil. € následne refinancované Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou.
  • Jurský obytný park - príprava územia o rozlohe 8 ha a realizácia výstavby bytov a občianskej vybavenosti, financované: UniCredit Bank, a.s objem cca 13 mil. €, Slovenská sporiteľňa, a.s. cca 7 mil € a VÚB banka cca 2,5 mil. €.
  • Apartmánový dom Família Smokovec vo Vysokých Tatrách, 39 apartmánov, 18 predaných a 21 poskytovaných na prenájom. Projekt bol realizovaný vo finančnej spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, ktorá poskytla celkový úver vo výške 2,5 mil. €.